Jordánsko

Povinné očkování

  • Potvrzení o očkování proti žluté zimnici je vyžadováno od všech cestujících, kteří do Jordánska přijíždějí z endemických oblastí výskytu této nemoci. Očkování je nutné podstoupit přinejmenším 10 dní před dnem příjezdu do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Jordánska si nechte odjezdem do Sýrie si nechte překontrolovat platnost vakcinace proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování proti této nemoci by měli podstoupit všichni cestující. Co se týká přenosu choroby, dochází k němu zejména skrze kontaminovanou vodu a jídlo.
  • Hepatitida B – podání vakcíny je doporučováno těm, kdo plánují v Jordánsku pobýt delší dobu. K šíření nákazy nejčastěji dopomáhá kontaminace lidskou krví či jinými tělesnými tekutinami.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem cestujícím, kteří ji během posledních třech let nepodstoupily. Riziko nákazy je vyšší zejména v odlehlých oblastech země a na venkově, kde je špatná úroveň hygieny.
  • Vzteklina – očkování by měli podstoupit ti, kdo plánují častý pobyt ve volné přírodě, kde může dojít ke kontaktu se zvířaty.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií není v Jordánsku aktuální.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.