Kajmanské ostrovy

Povinné očkování

  • Není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete na Kajmanské ostrovy, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace je doporučována všem osobám. Onemocnět hepatitidou typu A můžete například po konzumaci infikované, nebalené vody či nakaženého jídla.
  • Hepatitida B – očkováni by měli být všichni cestovatelé, kteří budou na Kajmanských ostrovech pobývat delší dobu. K nákaze dochází mimo jiné při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům v případě, že nebyli očkováni během uplynulých tří let. Nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších částech země.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány jen v případě, existuje-li skutečné riziko nákazy touto nemocí.

Malárie

  • Není.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.