Kamerun

Povinné očkování

  • Všechny osoby starší jednoho roku musejí být povinně očkovány proti žluté zimnici, a to s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Kamerunu, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem osobám. K nákaze dochází zpravidla při konzumaci kontaminované vody či jídla.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje cestovatelům, kteří do Kamerunu jedou na delší dobu. Nakazit se mohou při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou nemocného pacienta či při lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem osobám, jež nebyly naočkovány v průběhu posledních třech letech. Břišním tyfem se nakazíte nejčastěji po konzumaci kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány všem těm, kdo mohou přijít do kontaktu s volně pobíhajícími zvířaty.
  • Meningokoková meningitida – doporučuje se pouze v případě, je-li cesta naplánována na měsíce prosinec až červen.

Malárie

  • Nakazit malárií se můžete na celém území Kamerunu. Antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.