Kanada

Povinné očkování

  • Není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Kanady, pro jistotu si nechte překontrolovat platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje pouze těm osobám, u kterých existuje reálné riziko nákazy, například v důsledku pohlavního styku s infikovaným jedincem.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje jen těm cestovatelům, kteří budou přicházet do styku s volně žijící zvěří.

Malárie

  • Není.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.