Kapverdy

Povinné očkování

  • Všechny osoby, které na Kapverdy přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně očkovat proti této nemoci. Doklad o vakcinaci je nutné předložit po ihned po příjezdu.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou na Kapverdy si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Ti se hepatitidou typu A mohou nakazit například při konzumaci nebalené vody v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – vakcínu by měli dostat všichni ti, kdo budou na Kapverdách pobývat delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s neznámou osobou, při kontaktu s krví infikované osoby nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem osobám, kterým nebyly protilátky aplikovány v průběhu posledních tří let. Břišní tyfus na vás číhá například v nebalené vodě v odlehlejších oblastech země.
  • Vzteklina – doporučuje se pouze těm cestovatelům, jež na Kapverdách mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Vyskytuje se pouze na ostrově  Saõ Tiago – antimalarika Chloroquine na něm ovšem nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.