Keňa

Povinné očkování

  • Všechny osoby, jež do Keni přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí přinést doklad, že absolvovaly očkování proti této nemoci. Mělo by k němu dojít alespoň s desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Keni, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování se doporučuje osobám od devíti měsíců věku. V případě mladších dětí je riziko vedlejších následků tak velké, že se radí spíše cestu odložit.
  • Hepatitida A – očkováni by měli být všichni cestující, přičemž nejvyšší riziko nákazy se ukrývá ve vodě a v jídle v oblastech země s nízkou úrovní hygieny.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje těm osobám, jež se do Keni jedou na delší dobu. Nakazit se mohou například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být aplikovány všem osobám, jež nebyli očkováni během posledních třech letech. K nákaze dochází zpravidla po požití kontaminované vody či jídla v oblastech země se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje všem osobám, jež se během svého pobytu v Keni budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do styku s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – doporučuje se jen v případě, pokud plánujete návštěvu země v měsících prosinec až červen.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje na celém území, přičemž jedinými výjimkami jsou hlavní město Nairobi a oblasti s nadmořskou výškou vyšší než 2 500 metrů. Stejně tak je nutné brát ohled na to, že antimalarika Chloroquine v této zemi nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.