Kiribati

Povinné očkování

  • Cestovatelé, kteří na Kiribati přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí předložit doklad o očkování proti této nemoci. Rovněž je nutné počítat s tím, že očkování musí proběhnout s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze zpravidla dochází ve venkovských oblastech, raději tak pijte pouze balenou vodu.
  • Hepatitida B – protilátky by měly být aplikovány jednak cestovatelům, kteří budou na Kiribati pobývat dlouhodobě a jednak těm, u nichž je vyšší riziko nákazy touto nemocí. Tu můžete chytit při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku ve zdravotnickém zařízení s velmi nízkým hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům za předpokladu, že jim nebyli očkováni během uplynulých tří let. Nejvyšší riziko nákazy je v místech se špatnou hygienou.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.