Kyrgyzstán

Povinné očkování

  • Žádné povinné očkování

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Kyrgyzstánu, nechte si ověřit platnost očkování před spalničkami, záškrtem a před tetanem.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestujícím. Ke kontaminaci dochází zpravidla skrze nakažené jídlo či vodu.
  • Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo do Kyrgyzstánu cestují na delší časové období. Riziko nákazy roste v případě kontaktu s lidskou krví, při návštěvě lékařských zařízení s nízkou úrovní hygieny a při pohlavním styku.
  • Břišní tyfus – očkovat by se měli nechat všichni návštěvníci Kyrgyzstánu. Riziku nákazy jsou vystavováni především v odlehlých oblastech země se špatnými hygienickými návyky.protilátku by měli obdržet všichni cestující, přičemž zvýšené riziko nákazy platí zejména ve venkovských oblastech s nižším hygienickým standardem.
  • Vzteklina – vakcínu by měli dostat všichni cestující, jež mohuo přijít do náhodného kontaktu se zvířaty.

Malárie

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.