Laos

Povinné očkování

  • Pokud do Laosu přijíždíte ze země s endemickým výskytem žluté zimnice, je nutné alespoň deset dní předem absolvovat očkování proti této nemoci. Doklad o vakcinaci je pak nutné předložit po příjezdu do země, přičemž toto pravidlo platí i pro děti. U dětí do 9 měsíců jsou další rizika při očkování natolik vysoká, že se doporučuje cestu odložit.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Laosu, nechte si prověřit platnost očkování proti dětské obrně, záškrtu, spalničkám a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje bez výjimky všem cestovatelům. K nákaze touto chorobou dochází nejčastěji prostřednictvím kontaminovaného jídla či vody.
  • Hepatitida B – vakcinace přichází v úvahu u dlouhodobých cest do této asijské země. K přenosu tohoto typu hepatitidy dochází při pohlavním styku, infikovanou lidskou krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli dostat všichni cestující do Laosu, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech let. Riziko nákazy je zejména v vesnických oblastech země, kde hygiena zdaleka nedosahuje takové úrovně, jako je tomu ve městě.
  • Vzteklina – očkování proti vzteklině by měli absolvovat cestovatelé, kteří v průběhu svého pobytu v Laosu mohou přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.
  • Japonská encefalitida – očkovány by měly být ty osoby, jež budou dlouhodobě pobývat v odlehlých zemědělských oblastech země.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií existuje napříč celým státem, přičemž jedinou výjimkou je hlavní město Vientiane.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.