Lesotho

Povinné očkování

  • Cestující, kteří do Lesotha přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí prokázat dokladem o očkování proti této chorobě. Vakcína musí být aplikována s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Lesotha si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. Nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších oblastech země, přičemž hepatitida A číhá ve vodě a v jídle.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje cestujícím, kteří do Lesotha jedou na delší dobu. Nakazit hepatitidou typu B se můžete při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikovaného, popřípadě při lékařském zákroku v zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus – vakcínu proti této chorobě by měli dostat všichni, kdo nebyli naočkováni v průběhu posledních třech letech. K nákaze může dojít po požití infikované vody či jídla, a to zejména v odlehlejších oblastech země.
  • Vzteklina – doporučuje se pouze cestovatelům, kteří se budou pohybovat i ve volné přírodě, a mohou tak přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.