Libanon

Povinné očkování

  • Doklad o vakcinaci proti žluté zimnici je vyžadován od všech osob, které do Libanonu cestují z endemických oblastí výskytu této choroby. Rovněž je nutné mít na paměti fakt, že k očkování musí dojít alespoň 10 dní předem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před návštěvou Libanonu si nechte překontrolovat svá očkování proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování je doporučováno všem osobám. K nákaze dochází nejčastěji prostřednictvím kontaminovaného jídla či pití.
  • Hepatitida B – vakcinaci by měli podstoupit všichni ti, kdo plánují do Libanonu odcestovat na delší časové období. Riziko nákazy stoupá pri kontaktu s lidskou krví či ostatními lidskými tekutinami, při pohlavním styku či při lékařském zákroku v nemocnici s nižším hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování by měli podstoupit všichni, kdo protilátku neobdrželi v průběhu posledních třech let. K nákaze břišním tyfem dochází zpravidla v odlehlých a venkovských oblastech, kde je nižší úroveň hygieny.
  • Vzteklina – naočkováni by měly být ty osoby, jež mohou přijít do kontaktu se zvířaty. Jedná se tak nejen o veterináře a zoology, ale třeba i o turisty kempující v divočině.

Malárie

  • Nákaza malárií není v Libanonu hrozbou.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.