Libérie

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé, jež do Libérie přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, jsou povinni předložit doklad o absolvovaném očkování. To musí proběhnout alespoň 10 dní před příjezdem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odletíte, nechte si raději ověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování se doporučuje všem osobám starším devíti měsíců.
  • Hepatitida A – vakcinaci by měli podstoupit všichni, kdo pojedou do Libérie. K nákaze touto nemocí nejčastěji dochází v odlehlejších oblastech země při požití infikované vody či jídla.
  • Hepatitida B – očkovány by měly být osoby, které budou v této africké zemi pobývat delší dobu. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem cestujícím, který ho v průběhu posledních třech letech neabsolvovali. K nákaze břišním tyfem dochází v oblastech se špatnou hygienou a při požití kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – vakcínu by měli dostat všichni ti, jež se budou pohybovat ve volné přirodě, kde by mohli přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie je hrozbou ve všech oblastech země, včetně měst. Navíc je potřeba počítat s faktem, že léky Chloroquine zde nejsou účinné.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.