Libye

Povinné očkování

  • Všechny osoby, jež do Libye přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí předložit certifikát dosvědčující očkování proti této nemoci. K němu by navíc mělo dojít přinejmenjším 10 dní před cestou.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Libye, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům. K nákaze dochází nejčastěji v odlehlých oblastech se špatnými hygienickými podmínkami; k nákaze zpravidla dochází prostřednictvím infikovaného jídla nebo pití.
  • Hepatitida B – očkování se radí osobám, jež do Libye odjíždějí na delší časové období. K nákaze hepatitidou typu B může dojít při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem cestujícím. Nejvyšší riziko nákazy břišním tyfem je ve venkovských oblastech země s horší hygienou.
  • Vzteklina – očkovat by se měli nechat ti, kdo plánují pobyt ve volné přírodě, kde by mohli přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Není.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.