Madagaskar

Povinné očkování

  • Všichni, kdo na Madagaskar přicestují z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí být povinně proti této nemoci očkováni. K vakcinaci navíc musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než vycestujete, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám, přičemž nejvyšší riziko nákazy se skrývá ve vodě a v jídle, které je konzumováno v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje cestovatelům, kteří se budou na Madagaskaru zdržovat delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či při lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měli dostat všichni, kdo nebyli očkovaní v průběhu posledních třech let. Nakazit břišním tyfem se můžete třeba po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to zejména v odlehlých oblastech země.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje všem lidem, u kterých je vyšší riziko nákazy touto nemocí. Jedná se zpravidla o ty, jež se v průběhu návštěvy Madagaskaru budou pohybovat ve volné přírodě, kde mohou narazit na infikovanou zvěř.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje na celém území ostrova, antimalarika Chloroquine zde navíc nejsou účinná.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.