Makedonie

Povinné očkování

  • Není

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Makedonie, nechte si ověřit platnost očkování proti tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování by měli podstoupit všichni, kdo cestují do oblastí se špatnou úrovní hygieny. K nákaze dochází nejčastěji skrze infikovanou vodu či jídlo.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje osobám se potenciálním rizikem nákazy hepatitidou B. Infikovat se můžete při pohlavním styku, v případě kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou již nakažené osoby nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.

Malárie

  • Žádné riziko

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.