Malajsie

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé starší jednoho roku, kteří do Malajsie přijíždějí z oblasti s endemickým výskytem žluté zimnice, jsou povinné podstoupit očkování proti této nemoci. To samé platí i pro osoby, jež v této zemi pobývaly alespoň 6 dní (vyjímkou je Fidži, kde je tato lhůta 10 dní). Vakcinaci je nutné absolvovat alespoň 10 dní před vstupem do Malajsie.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Malajsie, nechte si překontrolovat platnost očkování proti dětské obrně, záškrtu, spalničkám a tetanu.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestujícím. K nákaze nejčastěji dochází prostřednictvím nakažené vody či jídla.
  • Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo v Malajsii plánují delší pobyt. Nakazit se můžete nejčastěji při pohlavním styku, v nemocnicích se špatným hygienickým standardem či infikovanou krví.
  • Břišní tyfus – vakcinaci by měli absolvovat všichni cestující do Malajsie, kteří tak neuskutečnili v posledních třech letech. Nejvyšší riziko nákazy je ve venkovských oblastech se špatnou hygienou. Nemoc se šíří hlavně vodou a jídlem.
  • Japonská encefalitida – očkování se doporučuje pouze těm osobám, jež plánují pobyt v odlehlých zemědělských oblastech. Vakcinaci je rovněž na místě podstoupit v okamžiku, kdy je známé masovější rozšíření choroby.

Malárie

  • Nejvyšší riziko nákazy malárií je na ostrově Borneo, o něco menší pak v pevninské části Malajsie. Antimalarika Chloroquine v této zemi nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.