Malawi

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé přijíždějící z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice se musejí podrobit očkování proti této nemoci. Musí k němu dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Malawi si nezapomeňte nechat ověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji prostřednictvím vody či jídla v oblastech, kde je hygiena na špatné úrovni.
  • Hepatitida B – vakcinace přichází v úvahu u lidí, jež se do Malawi chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikované osoby nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, jež proti této nemoci nebyli očkovaní v průběhu posledních tří let. Nakazit břišním tyfem se můžete zejména v oblastech se špatnou hygienickou situací, a to prostřednictvím vody a jídla.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje těm osobám, jež budou trávit část svého pobytu v Malawi ve volné přírodě a mohou tak přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Hrozba nákazy malárií je akutní ve všech oblastech země. Antimalarika Chloroquine v Malawi navíc nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.