Mali

Povinné očkování

  • Všichni cestující starší jednoho roku se musejí alespoň 10 dní před odjezdem povinně očkovat proti žluté zimnici.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Mali si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji v odlehlých oblastech prostřednictvím kontaminované vody či jídla.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje pouze těm cestovatelům, jež plánují v Mali strávit delší dobu. Nakazit touto chorobou se můve zdravotním středisku s velmi špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli obdržet všichni ti, kdo nebyli očkovaní v průběhu posledních tří let. Břišní tyfus hrozí zejména v oblastech mimo města, kde jsou horší hygienické podmínky.
  • Vzteklina – očkovat se nechte pouze tehdy, plánujete-li pobyt ve volné přírodě, kde byste mohli narazit na infikovaná zvířata.
  • Meningokoková meningitida – vakcinace se doporučuje pouze za předpokladu, je-li cesta naplánována na období od prosince do června.

Malárie

  • Malárií se můžete nakazit napříč celým státem – antimalarika Chloroquine zde navíc nepůsobí.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.