Mexiko

Povinné očkování

  • Žádné není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Mexika, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům. Vyšší riziko nákazy je zejména v oblastech s nižší hygienou, raději se proto vyhněte pití nebalené vody.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje osobám, jež budou v Mexiku pobývat delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či v případě lékařského zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkovány by měly být všechny osoby, jimž nebyly protilátky aplikovány během posledních tří let. Onemocnět břišním tyfem můžete mimo jiné po požití kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – doporučuje se pouze těm cestovatelům, jež v průběhu pobytu přijdou do styku s potencionálně infikovanou zvěří.

Malárie

  • Hrozba nákazy malárií je aktuální pouze v turisticky nepříliš oblíbených oblastech – jedná se zejména o území při hranicích s Guatemalou a se státem Belize.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.