Moldávie

Povinné očkování

  • Není

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Moldávie si nechte prověřit platnost očkování proti tetanu, záškrtu spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze dochází nejčastěji prostřednictvím infikované vody či jídla.
  • Hepatitida B – očkování by měli podstoupit zejména ti cestující, kdo plánují delší pobyt v zemi nebo u nich existuje zvýšené riziko nákazy. K ní dochází nejčastěji při konkaktu s krví nemocné osoby, při pohlavním styku nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – vakcínu by měly obdržet osoby, které se plánují pohybovat ve volné přírodě, kde by mohly být napadeny infikovaným zvířetem. 

Malárie

  • Žádné riziko

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.