Mor

Projevy nemoci

Mor je velmi vážné infekční onemocnění, které je z velké míry již vymýcené. Člověk se jim může nakazit v oblastech světa s velmi špatnou hygienou, kde ho může nakazit infikovaná blecha, na kterou byl vir přenesen z kontaminovaného hlodavce. Existuje i kapénková, mnohem nebezpečnější, varianta nemoci, která se šíří vzduchem.

U člověka se nemoc projevuje nejprve zarudnutím postiženého místa. Inkubační doba je velmi krátká a počáteční fáze nemoci zahrnuje i vysoké teploty, celkovou únavu těla, zahnisáním a bolesti kloubů.

Léčba

Léčba probíhá v nemocnici za soustavného podávání antibiotik.

Možné komplikace

V případě pozdní či žádné léčby se úmrtnost pohybuje mezi 60 % a 90 %. Stejně tak hrozí i akutní zápal plic – v obou případech je hospitalizace naprosto nevyhnutelná.

Možnosti prevence

Je-li plánována cesta do míst s výskytem moru či tam, kde by mohlo existovat riziko nákazy touto nemocí, je silně doporučováno očkování.


Uveřejněno

v

od

Značky: