Nauru

Povinné očkování

  • Od všech osob, které do Nauru přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se vyžaduje doklad stvrzující očkování proti této nemoci. K vakcinaci musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Nauru si nechte prověřit platnost očkování záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v místech s horší hygienou. Proto raději vždy pijte pouze balenou vodu.
  • Hepatitida B – očkovány by měly být ty osoby, jež na Nauru budou pobývat dlouhodobě. K nákaze může dojít při pohlavím styku, při kontaktu s krví infikovaného či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní během posledních tří let. Nejvyšší riziko nákazy je na vesnicích, kde je nižší úroveň hygieny.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.