Nigérie

Povinné očkování

  • Všichni, kdo do Nigérie přijíždějí z oblasti s endemickým výskytem žluté zimnice, jsou povinni předložit doklad o očkování proti této nemoci. Musí k němu dojít alespoň 10 dní před odjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Nigérie, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestujícím do Nigérie. Riziko nákazy se skrývá v kontaminované vodě či jídle v odlehlejších částech země.
  • Hepatitida B – vakcínu by měly obdržet ty osoby, jež do země přijíždějí na delší časové období. Nakazit hepatitidou typu B se můžete například při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikovaného nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly obdržet všechny osoby, jež nebyly očkovány v průběhu posledních třech let. K nákaze břišním tyfem dochází prostřednictvím infikované vody či jídla v odlehlejších částech země.
  • Vzteklina – doporučuje se osobám, jež budou trávit část svého pobytu v Nigérii ve volné přírodě, kde by mohlo dojít ke kontaktu s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – očkování se doporučuje pouze za předpokladu, je-li cesta naplánována na období od prosince do června.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje ve všech částech země, antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.