Nikaragua

Povinné očkování

  • Žádné.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Nikaraguy, nechte si prověřit stav očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze dochází zpravidla prostřednictvím infikované vody či jídla, a to v oblastech s horším hygienickým standardem.
  • Hepatitida B – očkovány by měly být všechny osoby, které budou v Nikaragui pobývat delší dobu. Onemocnět můžete mimo jiné po pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkováni v průběhu posledních tří let. Nejvyšší riziko nákazy je ve vesnicích a menších městech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze těm osobám, jež v průběhu pobytu v Nikaragui přijdou do styku s potenciálně infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje pouze v odlehých částech země.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.