Nizozemské Antily

Povinné očkování

  • Cestovatelé, kteří do Nizozemských Antil přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí proti této nemoci povinně očkovat. Po přijezdu do země je navíc nutné předložit doklad.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete na Nizozemské Antily, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování proti hepatitidě A je doporučováno všem osobám, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších oblastech této ostrovní země. K nákaze může dojít třeba prostřednictvím jídla či vody.
  • Hepatitida B – vakcinace je doporučována všem cestovatelům, kteří v zemi budou pobývat delší dobu. Onemocnět můžete třeba po pohlavním styku s nemocnou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou, nebo v případě lékařského zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkováni během posledních tří let. Onemocnět můžete třeba po konzumaci kontaminované, zpravidla nebalené vody.
  • Vzteklina – očkovány by měly být jen osoby, jež mohou v průběhu pobytu na Nizozemských Antilách přijít do kontaktu s infikovanými zvířaty.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.