Nový Zéland

Povinné očkování

  • Žádné není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Austrálie si nechte zkontrolovat platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje jen těm cestovatelům, u nichž existuje reálné riziko nákazy touto nemocí. Ta se přenáší nepříklad při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou anebo při lékařských zákrocích v zařízeních s velmi špatnou hygienou.

Malárie

  • Nevskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

  • Žádná nejsou

Míra nebezpečí

Upravit profil
.