Omán

Povinné očkování

  • Všechny osoby, které do Ománu přijíždějí ze země s výskytem žluté zimnice, mají povinnost předložit doklad o očkování proti této nemoci. K vakcinaci musí dojít alespoň 10 dní před dnem příjezdu, přičemž děti do 9 měsíců z důvodu zvýšeného rizika očkovat nelze. Rodičům takto starých dětí se tak radí cestu odložit.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Ománu si nechte ověřit platnost očkování proti spalničkám, tetanu a záškrtu.
  • Hepatitida A – očkování proti této chorobě se doporučuje všem osobám. Kontaminováni můžete být zejména z špatné vody či nakaženého jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace je doporučována osobám, které do Ománu jedou na delší časové období a u kterých se předpokládá kontakt s lidskou krví či s jinými lidskými tekutinami.
  • Břišní tyfus – vakcinace je doporučována všem cestovatelům. K nákaze dochází zpravidla v odlehlých zemědělských oblastech, kde je hygiena na nízké úrovni.
  • Vzteklina – očkování proti této chorobě se doporučuje pouze osobám, jež přicházejí do kontaktu se zvířaty. Podstoupit by ho tak měli zejména veterináři či osoby pracující se zvěří ve volné přírodě.

Malárie

  • Riziko nakažení malárií je v Ománu naprosto minimální, vyjímkou je region Musandam, kde je naopak poměrně vysoké.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.