Pákistán

Povinné očkování

  • Na území Pákistánu se žlutá zimnice zpravidla nevyskytuje, přesto je od osob, jež do země přijíždějí z oblasti, kde je tato nemoc běžná, vyžadováno potvrzení o očkování. K němu by mělo dojít přinejmenším deset dní před cestou.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Pákistánu se radí nechat si zkontrolovat platnost očkování proti spalničkám a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování proti této nemoci se doporučuje všem doposud neočkovaným. K přenosu dochází zpravidla kontaminovanou vodou nebo jídlem.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje všem nenaočkovaným osobám, které do Pákistánu míří na delší časové období. Mimořádné doporučení pak platí pro osoby, které v Pákistánu přijdou do kontaktu s krví či jinými lidskými tekutinami, provozují pohlavní styk s místními obyvateli či v zemi plánují podstoupit lékařský zákrok.
  • Břišní tyfus – vakcína proti bříšnímu tyfu je radna všem, kteří ji během posledních třech letech nedostali. Zvýšené riziko nakažení pak platí v odlehlých a venkovských oblastech, kde je hygiena na nižší úrovni.
  • Vzteklina – nakažení touto chorobou hrozí zejména u osob, které přicházejí do kontaktu se zvířaty. A to jak v případě domácích zvířat (třeba veterinář), tak v případě styku v divoké případě například při kempování v divoké přírodě.
  • Dětská obrna – očkování proti dětské obrně by měli podstoupit všichni se sníženou ochranou proti této nemoci.
  • Japonská encefalitida – pokud plánujete návštěvu odlehlých a vesnických farem, popřípadě pokud je známo aktuální rozšíření této choroby, nezapomeňte se nechat očkovat i proti ní.

Malárie

  • Riziko nakažení malárií je aktuální ve všech oblastech Pákistánu s nadmořskou výškou do 2 500 metrů. Stejně tak je nutné brát v potaz fakt, že lék proti malárii Chloroquine není v této oblasti účinný.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.