Palau

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé, kteří na Palau přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí prokázat dokladem o očkování proti této nemoci. K vakcinaci by mělo dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete na Palau, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nakazit se můžete třeba z kontaminované vody.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje cestovatelům, jež budou v této ostrovní zemi pobývat delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být podány všem osobám, je nebyly očkovány během uplynulých tří let. Nejvyšší riziko nákazy je na vesnicích a dalších místech s nízkou úrovní hygieny.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.