Panama

Povinné očkování

  • Pokud přijíždíte z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musíte předložit doklad o absolvovaném očkování. K vakcinaci musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Panamy, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – doporučuje se v případě cesty do oblastí Darien, Kuna Yala a Comarca Emberá.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Nakazit hepatitidou typu A se můžete například při konzumaci zdravotně závadné vody z vodovodu.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje cestovatelům, kteří do Panamy jedou na delší dobu. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování je doporučováno všem osobám, jímž nebyly protilátky aplikovány v průběhu posledních třech letech. K nákaze dochází nejčastěji ve vesnicích a dalších odlehlých oblastech země.
  • Vzteklina – vakcinaci by měly podstoupit pouze ty osoby, u nichž existuje vyšší riziko nákazy. Vzteklina se na člověka nejčastěji přenáší ze zvířat.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje pouze v odlehlých částech provincií Bocas Del Toro, Darién, Veraguas a San Blas.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.