Papua – Nová Guinea

Povinné očkování

  • Osoby, jež do země přijíždějí z oblastí s endemickým žluté zimnice, se musejí prokázat certifikátem o absolvovaném očkování proti této nemoci. K očkování by mělo dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Papuy – Nové Guiney, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších částech země.
  • Hepatitida B – vakcinováni by měli být ti cestovatelé, u nichž existuje zvýšené riziko nákazy touto nemocí. Ta se přenáší například při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou nemocného či jako následek lékařského zákrokuv zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem osobám; nejvyšší riziko nákazy je v menších městech a na vesnicích.
  • Japonská encefalitida – očkování se doporučuje v případech, kdy plánujete cestu do venkovských oblastí.

Malárie

  • Vyskytuje se pouze v oblastech s nadmořskou výškou do 1 800 metrů.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.