Paraguay

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé, kteří do Paraguaye přijíždí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí s alespoň desetidenním předstihem podrobit očkování proti této chorobě. Vakcinace se však doporučuje všem osobám starším 9 měsíců.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Paraguaye si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. Ty se hepatitidou typu A mohou nakazit například při konzumaci nebalené vody v oblastech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – očkováni by měli být všichni ti, kdo budou v Paraguayi pobývat delší dobu. Nakáza hepatitidou B je možná při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli naočkováni během uplynulých tří let. I břišní tyfus je možné chytit při konzumaci jídla a vody ve venkovských oblastech.
  • Vzteklina – protilátky by měly obdržet všechny osoby, jež budou trávit svůj čas i ve volné přírodě. Právě tam mohou narazit na infikovanou zvěř, což je nejčastější zdroj nákazy.

Malárie

  • Vyskytuje se v oblastech Alto Paraná, Caaguazú a Canendiyú.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.