Peru

Povinné očkování

  • Cestovatelé, jež do Peru přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této chorobě. Oficiální doklad se musí předložit ke kontrole.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Peru si nezapomeňte nechat zkontrolovat platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – vakcinace se doporučuje pouze těm turistům, jež budou cestovat přes Andy nebo navštíví peruánskou džungli.
  • Hepatitida A – očkování je doporučováno všem cestovatelům, přičemž nákaza hrozí nejčastěji z nebalené vody a z jídla v místech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – doporučuje se cestovatelům, jež budou v Peru pobývat delší dobu. K nákaze může dojít zejména při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – naočkovány by měly být všechny osoby, jež budou pobývat v menších městech, vesnicích a obecně na peruánském venkově, kde je hygiena na horší úrovni.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze cestovatelům, kteří v průběhu cesty mohou přijít do přímého styku se zvířaty.

Malárie

  • Hrozí pouze v oblastech s nadmořskou výškou do 2 000 metrů s výjimkou regionů Arequipa, Moquegua, Puno a Tacna. Tak jako tak, antimalarika Chloroquine v Peru nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.