Portoriko

Povinné očkování

  • Žádné neexistuje.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Portorika, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám, přičemž k nákaze může dojít například při konzumaci kontaminovaného jídla či vody.
  • Hepatitida B – očkování je doporučováno těm cestovatelům, kteří hodlají v Portoriku strávit delší dobu. K nákaze dochází nejčastěji při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly dostat všechny osoby, které nebyly očkovány v průběhu posledních tří let. Onemocnět můžete třeba po zkonzumování infikované vody či jídla.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze těm cestovatelům, kteří mohou v průběhu pobytu v Portoriku přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.