Průjmová onemocnění

Projevy nemoci

Mezi nejčastější projevy patří průjmy, horečka a bolesti hlavy. K onemocní průjmy dochází nejčastěji po konzumaci infikovaného jídla, a to v oblastech se zhoršenou hygienou.

Léčba

Nejprve je nutné zjstit příčinu onemocnění, načež je nasazena důsledná hygiena a je nutné organismus opět zavodnit. Nejčastěji se doporučují energetické nápoje, sladké čaje a vhodná je kupodivu i slaná polévka.

Možné komplikace

V případě závažnějšího onemocnění se může ve stolici objevit krev, mohou nastat křeče a příznaky vyčerpání. Ojedině může dojít i k dehydrataci organismu.

Možnosti prevence

Tím nejzákladnějším pravidlem prevence proti průjmovým onemocněním je důsledné dodržování kvality konzumovaného jídla. Nejvyšší riziko se skrývá zejména v pouličních stáncích či na venkově, kde nemusejí být dodržována zdaleka všechna pravidla správné hygieny.


Uveřejněno

v

od

Značky: