Republika Kongo

Povinné očkování

  • Všechny osoby přijíždějící do Republiky Kongo musejí být povinně naočkovány proti žluté zimnici, a to s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Afriky, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji prostřednictvím infikované vody či jídla v místech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje osobám, jež se do Republiky Kongo chystají na delší dobu. Nakazit se mohou například při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli obdržet všichni cestovatelé, jež nebyli naočkováni v průběhu uplynulých třech letech. Břišní tyfus se šíří prostřednictvím vody a jídla v oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě, kde mohou narazit na infikovanou zvěř.

Malárie

  • Malárie je hrozbou napříč celým územím Republiky Kongo. Antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.