Rovníková Guinea

Povinné očkování

  • Všechny osoby starší 9 měsíců, které do Rovníkové Guiney přijedou ze země s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí s desetidenním předstihem podrobit očkování proti této nemoci.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Rovníkové Guiney, dejte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování by měly podstoupit všechny osoby starší devíti měsíců. V případě cesty s mladším dítětem jsou rizika při očkování tak velká, že se radí cestu spíše odložit.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestujícím. Nejvyšší riziko nákazy hepatitidou skrývá voda a jídlo v částech země se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – protilátky proti této nemoci by měly být aplikovány všem cestovatelům, jež se do této země chystají na delší dobu. Nakazit hepatitidou typu B se můžete například při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného člověka či při lékařském zákroku ve středisku, které příliš nedbá na hygienu.
  • Břišní tyfus – očkování se velmi důrazně doporučuje všem osobám. Nejvyšší riziko nákazy břišním tyfem je ve venkovských oblastech země, kde je hygiena na nižší úrovni.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje cestovatelům, kteří v průběhu svého pobytu v Rovníkové Guiney přijdou do styku se zvířaty.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií je akutní ve všech oblastech Rovníkové Guiney. Léky Chloroquine proti této chorobě zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.