Šalamounovy ostrovy

Povinné očkování

  • Od cestovatelů, jež na Šalamounovy ostrovy přijíždějí z míst s endemickým výskytem žluté zimnice, je vyžadován doklad stvrzující očkování proti této nemoci. Vakcína by měla být podána s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem si raději nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v oblastech s horší hygienou. Nakazit se můžete mimo jiné kontaminovanou vodou či nakaženým jídlem.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje zejména těm osobám, jež budou na Šalamounových ostrovech trávit delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení s nevyhovující hygienou.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být podány osobám, které nebyly očkovány během uplynulých tří let. K nákaze dochází zpravidla ve venkovských oblastech, kde je nižší úroveň hygieny.

Malárie

  • Riziko existuje ve všech oblastech této země.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.