Salvador

Povinné očkování

  • Osoby, které do Salvadoru přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se proti ní musejí povinně očkovat, a to alespoň 10 dní před odletem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Salvadoru si nezapomeňte nechat zkontrolovat platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, kteří hepatitidou typu A mohou onemocnět například z nebalené vody či jídla připravovaného ve špatných hygienických podmínkách.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje osobám, jež budou v Salvadoru pobývat delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného či při lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se těm osobám, které nebyly vakcinovány během uplynulých tří let. Nejčastějším zdrojem nákazy bývá nebalená voda a nesprávně připravené jídlo.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje těm cestovelům, jež budou trávit přinejmenším část pobytu ve volné přírodě, kde mohou přijít do styku s volně pobíhající, infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje v odlehlých částech regionů Santa Ana, Ahuachapán, La Paz a La Unión.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.