Saudská Arábie

Povinné očkování

  • Osvědčení o očkování proti žluté zimnici se vyžaduje od všech cestujících, kteří do Saúdské Arábie přijíždějí ze zemí, kde je tato nemoc běžná. Očkování musí být staré nejméně 10 dní.
  • Všichni účastníci poutě do Mekky navíc musejí předložit osvědčení o očkování proti meningokokové meningitidě. To nesmí být starší tří let, ani mladší deseti dnů.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Saúdské Arábie si nechte zkontrolovat platnost vakcinace proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – toto očkování je doporučováno všem cestujícím do Saudské Arábie. K přenosu této choroby dochází zpravidla kontaminovanou vodou a jídlem.
  • Hepatitida B – tato vakcinace se doporučuje všem osobám, které do Saudské Arábie míří na delší časové období. Zvýšené riziko nákazy pak platí u osob, které mohou přijít do styku s lidskou krví či jinými tělesnými tekutinami či v dané zemi podstoupí lékařský zákrok.
  • Břišní tyfus – očkování proti této nemoci se doporučuje všem osobám, které nebyly v průběhu posledních třech let vakcinovány. Zvýšené riziko nákazy platí ve venkovských oblastech, kde je úroveň hygieny nižší.
  • Vzteklina – očkování proti této chorobě se doporučuje pouze veterinářům a dalším osobám, u kterých je předpoklad kontaktu se zvěří.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií je v Saudské Arábii aktuální pouze v oblastech do 2 000 metrů nad mořem v provinciích Al Madinah, Asir, Jazan a Mecca. Léky proti malárii Chloroquine v této zemi nejsou účinné.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.