Senegal

Povinné očkování

  • Všechny osoby starší jednoho roku, jež do Senegalu přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí prokázat certifikátem o absolvovaném očkování. Musí k němu dojít přinejmenším 10 dní před příjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Senegalu si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Platnost jedné vakcíny je 10 let.
  • Hepatitida A – vakcinaci by měli podstoupit všichni, kdo cestují do Senegalu. Největší riziko nákazy se skrývá v odlehlých částech země, kde je nižší úroveň hygieny.
  • Hepatitida B – protilátky proti této nemoci by obdržet všechny osoby, jež se do Senegalu chystají na delší časové období. K nákaze hepatitidou B dochází zpravidla při pohlavním styku, v případě kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikované osoby nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcínu proti této nemoci by měli obdržet všichni, kdo ji nedostali v průběhu posledních třech let. Nakazit touto nemocí se můžete zpravidla v odlehlejších oblastech země prostřednictvím kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje osobám, jež plánují delší pobyt ve volné přírodě, kde mohou narazit na infikovanou zvěř.
  • Meningokoková meningitida – vakcinace se doporučuje pouze v případě, kdy do Senegalu míříte v období od prosince do června.

Malárie

  • Malárie je hrozbou na celém území Senegalu. Antimalarika Chloroquine v této zemi nejsou účinná.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.