Seychely

Povinné očkování

  • Od všech cestovatelů, kteří na Seychely přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se vyžaduje certifikát o očkování proti této nemoci. Ten samý se vyžaduje i od osob, které v této oblasti v poslední době pobývaly alespoň 6 dní.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než vycestujete na Seychelly, dejte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze touto nemocí může dojít například při konzumaci vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje cestovatelům, kteří budou na Seychelách trávit delší dobu. Nakazit hepatitidou typu B se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikované osoby nebo při lékařském zákroku v zařízení s nízkým hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, k nákaze břišním tyfem nejčastěji dochází v menších vesnicích a v dalších částech země se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány těm osobám, u nichž je vyšší riziko nákazy touto nemocí. Jedná se zejména o veterináře, zoology a podobné skupiny obyvatel, jež často přicházejí do styku se zvířaty.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.