Rubrika: Jižní Amerika

 • Kolumbie

  Povinné očkování Žádné není. Doporučené očkování Rutinní očkování – před odjezdem do Kolumbie si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Žlutá zimnice – očkování se důrazně doporučuje všem cestovatelům. Vakcína musí být podána s alespoň desetidenním předstihem. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům. Nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších částech…

 • Venezuela

  Povinné očkování Žádné není. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odjedete do Venezuely, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Žlutá zimnice – doporučuje se ve většině případů, výjimkou jsou pouze cesty při pobřeží Karibského moře. Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyší riziko nákazy je v odlehlejších oblastech země. Nakazit se…

 • Guyana

  Povinné očkování Cestovatelé, jež do Guyany přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně proti této chorobě očkovat, a to s alespoň desetidenním předstihem. Doporučené očkování Rutinní očkování – před odjezdem do Guyany si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – očkování je doporučováno všem osobám směřujícím do…

 • Surinam

  Povinné očkování Všechny osoby starší jednoho roku, jež do Surinamu cestují z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně očkovat proti této nemoci. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odjedete do Surinamu, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcince se doporučuje všem neočkovaným, přičemž nejvyšší riziko nákazy…

 • Francouzská Guyana

  Povinné očkování Pro všechny cestovatele je povinná vakcinace proti žluté zimnici, očkování je navíc nutné absolvovat alespoň deset dní před odjezdem. Doporučené očkování Rutinní očkování – před odjezdem do Francouzské Guyany si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v…

 • Brazílie

  Povinné očkování Žádné není. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odcestujete do Brazílie, nechte si překontrolovat platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Žlutá zimnice – doporučuje se všem osobám starším 9 měsícům. K očkování by mělo dojít alespoň 10 dní předtím, než do Brazílie odcestujete. Hepatitida A – vakcinace je doporučována všem cestovatelům, nejvyšší riziko…

 • Ekvádor

  Povinné očkování Očkování proti žluté zimnici se vyžaduje od všech cestovatelů, kteří do země přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem této nemoci. Vakcína musí být podána s alespoň desetidenním předstihem. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odjedete do Ekvádoru, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Žlutá zimnice – doporučuje se všem osobám, které…

 • Peru

  Povinné očkování Cestovatelé, jež do Peru přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této chorobě. Oficiální doklad se musí předložit ke kontrole. Doporučené očkování Rutinní očkování – před cestou do Peru si nezapomeňte nechat zkontrolovat platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Žlutá zimnice – vakcinace se doporučuje pouze…

 • Bolívie

  Povinné očkování Všechny osoby přijíždějící do Bolívie musejí být povinně očkovány proti žluté zimnici. Doklad o vakcinaci, přeložený do španělštiny, se po příjezdu předkládá ke kontrole. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odjedete do Bolívie, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, kteří cestují…

 • Paraguay

  Povinné očkování Všichni cestovatelé, kteří do Paraguaye přijíždí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí s alespoň desetidenním předstihem podrobit očkování proti této chorobě. Vakcinace se však doporučuje všem osobám starším 9 měsíců. Doporučené očkování Rutinní očkování – před cestou do Paraguaye si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A…

 • Uruguay

  Povinné očkování Od osob, které do Uruguaye přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se vyžaduje certifikát stvrzující očkování proti této nemoci. K vakcinaci navíc musí dojít s alespoň desetidenním předstihem. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odjedete do Uruguaye, nechte si pro jistotu prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A…

 • Argentina

  Povinné očkování Žádné. Doporučené očkování Rutinní očkování – před odjezdem do Argentiny si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Žlutá zimnice – očkování se doporučuje všem osobám od devíti měsíců věku, jež budou cestovat do zalesněných oblastí na severovýchodě země u hranic s Paraguayí a Brazílií. Hepatitida A – vakcínu by měli…

 • Chile

  Povinné očkování Všichni cestovatelé přijíždějící do Chile z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Certifikát o vakcinaci se musí předložit ke kontrole. Doporučené očkování Rutinní očkování – než odcestujete do Chile, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům,…