Sierra Leone

Povinné očkování

  • Cestovatelé, jež do země přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí předložit doklad stvrzující očkování proti této nemoci. Vakcinaci by měli podstoupit alespoň 10 dní před příjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si raději nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – vakcinace se doporučuje všem osobám starším 9 měsíců.
  • Hepatitida A – očkování by měly podstoupit všechny osoby směřující do této africké země. Nejvyšší riziko se skrývá v odlehlých částech země s horšími hygienickými podmínkami.
  • Hepatitida B – doporučuje se pouze cestovatelům, kteří do země jedou na delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo při zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli obdržet všichni, kdo ji nedostali v uplynulých třech letech. K nákaze břišním tyfem docházejí nejčastěji skrze infikovanou vodu či jídlo v místech s horší hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje jen osobám, jež budou trávit nějaký čas ve volné přírodě, kde mohou přijít do styku s nakaženou zvěří.

Malárie

  • Malárie hrozí napříč celou zemi, antimalarika Chloroquine zde navíc nejsou účinná.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.