Spojené státy americké

Povinné očkování

  • Žádné není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do USA si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje pouze těm osobám, u nichž existuje reálné riziko přenosu nemoci například při pohlavním styku.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje jen cestovatelům, jež přicházejí pravidelně do styku se zvěří.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.