Středoafrická republika

Povinné očkování

  • Cestující staří alespoň devět měsíců se musejí povinně očkovat proti žluté zimnici, přičemž vakcínu je nutné aplikovat s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Středoafrické republiky si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcínu by měly obdržet všechny osoby. Nejvyšší riziko nákazy je v oblastech země s velmi špatnou úrovní hygieny.
  • Hepatitida B – očkováni by měli být všichni cestovatelé, jež se do Středoafrické republiky chystají na delší dobu. K nákaze hepatitidou typu B dochází nejčastěji při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikované osoby ńebo při lékařském zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem turistům, jež nebyli očkováni během posledních třech letech. Nakazit se můžete nejčastěji při konzumaci jídla či vody v částech země se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – vakcinace se radí osobám, jež plánují pobývat ve volné přírodě, kde by mohly přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – očkování se doporučuje cestujícím, jež do Středoafrické republiky plánují vycestovat v období od prosince do června.

Malárie

  • Nákaza malárií je akutní na celém území Středoafrické republiky. Antimalarika Chloroquine v této africké zemi nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.