Surinam

Povinné očkování

  • Všechny osoby starší jednoho roku, jež do Surinamu cestují z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně očkovat proti této nemoci.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Surinamu, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcince se doporučuje všem neočkovaným, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v místech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – očkováni by měli být všichni cestovetelé, kteří budou v Surinamu pobývat delší dobu. Nakazit se mohou při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikované osoby či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem osobám, které vakcínu nedostaly během posledních tří let. K nákaze břišním tyfem může dojít třeba po požití kontaminované, nebalené vody, a to zejména v oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – doporučuje se pouze těm osobám, jež budou trávit svůj čas ve volné přírodě, kde mohou přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Vyskytuje se ve všech oblastech s výjimkou hlavního města Paramaribo.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.