Svatá Lucie

Povinné očkování

  • Pokud na Svatou Lucii přijíždíte z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, můžete být požádáni o předložení certifikátu, který dosvědčuje očkování proti této nemoci.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete na Svatou Lucii, nechte si prověřit stav očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v oblastech s nedostačující hygienou. Vyvarujte se proto konzumace nebalené vody.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje cestovatelům, kteří budou na Svaté Lucii trávit delší dobu nebo je u nich zvýšené riziko nákazy touto nemocí. Onemocnět můžete třeba po pohlavním styku s infikovanou osobou, po kontaktu s její krví nebo jinou tělní tekutinou nebo po absolvování lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, přičemž míra rizika vzrůstá s cestou do odlehlejších částí ostrova.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje pouze osobám, u kterých existuje reálné riziko nákazy touto nemocí v důsledku častějšího kontaktu se zvířaty.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.