Svatý Kryštof a Nevis

Povinné očkování

  • Všechny osoby, jež na tento ostrovní stát přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí předložit doklad o očkování proti této nemoci. K němu navíc musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám. Vyšší míra rizika nákazy je zejména v oblastech s nižší hygienou.
  • Hepatitida B – k vakcinaci by se měli dostavit cestovatelé, kteří budou na ostrovech pobývat delší dobu. K nákaze totiž může dojít při pohlavním styku z infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování je doporučováno všem osobám, přičemž k nákaze dochází nejčastěji na vesnicích a podobných odlehlých místech.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje jen osobám, u kterých je riziko nákazy vyšší. Vzteklina se na člověka zpravidla přenáší z infikovaného zvířete.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.