Svatý Tomáš a Princův ostrov

Povinné očkování

  • Všechny osoby starší jednoho roku se musejí povinně podrobit očkování proti žluté zimnici.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou na ostrovy si nechte prověřit platnost vakcinace proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám. Vysoké riziko nákazy hepatitidou typu A je zejména v oblastech se špatnou hygienou. Vyvarujte se proto konzumace vody a jídel z neznámých či pochybných zdrojů.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje těm cestujícím, jež do této ostrovní země cestují na delší dobu. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s krví či jinou tělesnou tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v nemocnici se špatnými hygienickými standardy.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být aplikovány všem cestovatelům, kteří nebyli vakcinováni během posledních třech letech. K nákaze dochází zpravidla skrze kontaminovanou vodu či jídlo.
  • Vzteklina – očkování je doporučováno pouze těm osobám, jež přicházejí do častějšího kontaktu s volně žijícími zvířaty. Jedná se tak nejen o veterináře a zoology, ale i o dobrodruhy, kteří kempují ve volné přírodě.

Malárie

  • Vyskytuje se napříč celou zemí a antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.